Installatie saunadeur

Installatie volglas sauna deur

De installatie dient met twee personen te worden uitgevoerd. De rand van de deur mag onder geen voorwaarde tegen een harde vloer of wand stoten. Wees voorzichtig met de deur. Leg -voordat de deur wordt geïnstalleerd- een paar latten of planken op de vloer waarop de deur tijdelijk kan worden neergezet. Indien de deur in de verpakking moet worden opgeslagen, doe dit dan in horizontale positie.

Procedure

Zet de deur horizontaal neer op een vlakke ondergrond. Verwijder de kunststof afdekkappen van de scharnieren (1). Draai de inbusbouten op de scharnierbladen los (2) en verwijder de andere kant van het scharnier. Verwijder de deur uit het kozijn. Breng het kozijn aan in de gewenste draairichting. Plaats de deur terug in het kozijn. Draai de inbusbouten voldoende strak aan (2). Bevestig de houten greep en het plastic aanslagstuk van de rol-snapper (sluiting). Indien nodig kan de deur worden bijgesteld, de scharnieren kunnen zijdelings worden bijgesteld. Zie instructies hierna. Plaats de afdekkapjes terug.

De draairichting van de deur veranderen? Bekijk deze film op YouTube »

De richting waarin de deur wordt geopend kan worden veranderd door de boven stijl van het kozijn naar de andere zijde te verplaatsen. De bovenstijl is bevestigd met spijkers of schroeven. Indien de installatie afwijkt van bovenstaande is dit aangegeven in de bijgesloten instructies.

Saunadeur scharnier bijstellen

Maak de bouten (2) van het scharnier los met een inbussleutel (3) door ze slechts één slag linksom te draaien.

Scharnier verstelling in de richting van de sluiting (spleet naast scharnier wordt groter)

Zijdelingse verstelling vindt plaats met behulp van de inbus-stelbouten ( 4 en 5) aan beide zijden van het scharnier. Draai de stelbout (4) aan de sluiting zijde (linksom) zoveel als nodig tegen de wijzers van de klok in met behulp van een inbussleutel (6). Door bijvoorbeeld van het onderste scharnier de inbusbout (4) één slag linksom te verdraaien, verschuift de deur 1mm in de richting van de sluiting (2 slagen geeft een verschuiving van 2mm enzovoort). Daarna moet de inbusbout aan de andere zijde (5) licht worden aangedraaid. Vervolgens het scharnier strak vastzetten met de inbusbout (2).Tenslotte inbusbout (5) zo vast mogelijk draaien en de kunststof afdekplaat (1) terug plaatsen op het scharnier.

Scharnier verstelling in de richting van de scharnierzijde (spleet naast scharnier wordt kleiner)

Indien de spleet tussen glas en kozijn smaller moet worden gemaakt, de inbus-stelbout (5) linksom draaien (1 omwenteling =1 mm) en daarna de tegenoverliggende inbus-stelbout (4) licht aandraaien. Vervolgens het scharnier strak vastzetten met de inbusbout (2), en tenslotte inbusbout (4) zo vast mogelijk draaien en de kunststof afdekplaat (1) terug plaatsen op het scharnier. Let er op dat na het bijstellen van één of beide scharnieren de rand van het glas niet tegen het kozijn komt wanneer de deur gesloten is. De maximum bijstelling in de richting van de scharnierkant is 2mm.

Benodigd gereedschap

Inbussleutel (3); maat = 5 mm
Inbussleutel (6); maat =3 mm